Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů spotřebitele registrací produktu či služby poskytované společností ProBull, s.r.o. dává uživatel výslovný souhlas se zpracováním svých dobrovolně poskytnutých osobních údajů. CZ Novostavby Olomouc s.r.o., Masarykova tř. 821/46, 779 00 Olomouc, se tímto zaručuje, že veškeré informace poskytnuté uživatelem budou dále zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tímto je zaručeno, že získané informace budou využívány pro účely vzájemné komunikace uživatele a poskytovatele služeb, CZ Novostavby Olomouc s.r.o. a dále budou zdrojem k tvorbě interních statistických analýz. Poskytovatel služeb a správce dat zaručuje, že získané informace nebudou použity v rozporu se závaznými zákonnými podmínkami, především pak nebudou poskytnuty dalším subjektům, např. za účelem přímého oslovení zákazníka, který si takovouto komunikaci výslovně nevyžádal. Zde vyjádřený souhlas platí bez dalšího upřesnění na neomezenou dobu, není-li písemným odvoláním uživatele stanoveno jinak.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může uživatel kdykoliv odvolat, a to zasláním emailové zprávy na office@novostavby-olomouc.cz.